Vi drivs av visionen om det goda projektet som sätter människan i fokus.

Tekniska framsteg och industriella byggprocesser är viktigt. Men det är människorna som är den viktigaste resursen. Kompetenta, involverade och engagerade människor är nyckeln till att driva hållbara projekt.

Trots höga ambitioner orsakar kvalitetsbrister i våra byggprojekt kostnader för 100 miljarder årligen. Vi måste bli bättre på att identifiera och minska riskerna i projekten. Vi behöver lära oss att se på begreppet ”kvalitet” med nya ögon. Kvaliteten på ledarskapet, upphandlingen, planeringen, samverkan, engagemanget, arbetsmiljön, säkerheten etc. är högst konkret och mätbar. Brister inom dessa områden resulterar i fördyringar, förseningar, olyckor och kvalitetsbrister på slutprodukten.

Att ge människorna i projektet de bästa förutsättningarna för att lyckas blir därför avgörande för projektets framgång. Bara så kan vi skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara projekt och maximera värdet för slutanvändarna.

I det goda projektet trivs människor och samverkar mot tydliga mål för projektets bästa. Parter och människor involveras och delar kunskap under hela resan i ett gemensamt lärande. Den samlade erfarenhet och kompetens som finns hos alla individer tas tillvara och kanaliseras till storverk.

Det goda projektet är ett hållbart och lönsamt projekt – för alla parter.