Nedan finner du de talare som är klara i nuläget. Listan kompletteras allt eftersom.

Tommy Lenberg

Vd Byggherrarna

Byggherrarnas medlemmar står tillsammans för en betydande del av det som byggs i Sverige. Tommy representerar Byggherrarna i en mängd olika branschorgan och har en unik inblick i samhällsbyggnads-sektorn. Han är moderator för eventet och delar med sig av sin syn på hur vi skapar det goda projektet

Catharina Elmsäter Svärd

Vd Byggföretagen

Byggföretagen samlar drygt 3 800 medlemsföretag och jobbar för ett hållbart samhällsbyggande, där branschen måste vara attraktiv, sund och säker. Catharina har en bred erfarenhet från politik och näringsliv. Hon kommer att berätta varför vi behöver öka fokus på människorna för att skapa det goda projektet.

Anders Sjelvgren

Generaldirektör Boverket

Boverkets rapport visade att kostnaderna för fel i byggbranschen är drygt 100 miljarder årligen. Anders berättar om bygg- och fastighetssektorns kvalitetsutmaning och Boverket syn på vad som behöver förändras i branschen.

Jeanet Corvinius

Ordförande Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar. Jeanet tar chefens arbetsmiljö och ansvar på allvar. Hon berättar här om vad som kännetecknar det goda ledarskapet samt intervjuar goda exempel på ledare som bidrar till att skapa goda projekt där människor trivs och presterar bra.

David Azimzadeh

Platschef Wästbygg

Att arbeta strukturerat och ge daglig information till alla i projektet är avgörande för säkerheten på bygget. David arbetar som platschef och en av hans viktigaste uppgifter att se till att inga olyckor händer. På eventet kommer David dela med sig av sina erfarenheter och ge tips på hur man skapar en trygg och säker arbetsmiljö.

Ulrika Dolietis

Vd Håll Nollan

Håll Nollan stöttar sina medlemsorganisationer med målet att ingen ska skadas på våra byggen. Ulrika har sin bakgrund som arbetsmiljöchef på Skanska och är nu vd på Håll Nollan. På eventet berättar hon om kunskap och verktyg som finns tillgängliga för att skapa säkrare arbetsplatser.

Johan Alte

KMA-chef, RO-Gruppen

Johan har många års erfarenhet av att mäta och följa upp byggprojekt. Idag är han KMA-chef på RO Gruppen som är kvalitetscertifierade enligt BKMA. Johan kommer att berätta hur certifierade företag kan vässa sitt kvalitetsarbete och minska riskerna i projekten genom systematisk kvalitetsmätning.

Mia Wernersson

Vd PulsAnalys

Ledarskap är den viktigaste ingrediensen för att skapa en god och säker arbetsplats. Mia föreläser om ledarskap och kommunikation. På eventet berättar Mia hur man som ledare får gruppen att tillsammans arbete mot samma mål. Hon belyser också vikten av att skapa team med personer som har olika styrkor för att nå goda resultat.

Annika Nieminen

Projektledare BKMA

Byggföretagen verksamhetsledningssystem BKMA har drygt 300 anslutna företag. Annika har en lång bakgrund som KMA-samordnare på entreprenörssidan. På eventet berättar hon om BKMA och hur verktyget PQi kan minska riskerna i byggprojekten genom systematisk kvalitetsmätning och förbättrad erfarenhetsåterföring.

Anna Rhodin

Medgrundare ByggDialog

I glappen mellan skeden, parter och individer tappar vi kunskap som ökar riskerna i våra byggprojekt. Anna är medgrundare till ByggDialog – entreprenören som bara driver partneringprojekt. På eventet ger hon sin syn på hur systematisk samverkan och kunskapsintegration bidrar till bättre projekt.

Morgan Jansson

Morgan Jansson, verkställande chef för Rättvist Byggande

Det pågår omfattande och välorganiserad arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Morgan grundade modellen Rättvist byggande och är idag ansvarig chef på branschföreningen Rättvist byggande. Han ger oss en skakande lägesrapport och delar med sig av praktiska tips på hur vi kan mota arbetslivskriminaliteten i projekten.

Anna Kadefors

Professor KTH

Grunden för ett projekts framgång läggs redan före upphandlingen. Anna är professor vid KTH och kommer att diskutera hur vi kan bli bättre på att driva långsiktig utveckling i branschen för att främja förtroende, samverkan och lärande på projektnivån.

Jimmy Karlsson

Snickare, förman och skyddsombud, ByggDialog

Jimmy har på nära håll sett hur BIM, rätt använt, kan effektivisera styrningen av projekten, även för hantverkarna. På eventet berättar han om hur ständigt uppdaterad information i mobiler och läsplattor – för alla – bidrog till snabbare beslut och effektivare skyddsronder.

Stefan Windefalk

Chef ombyggnad, Fabege

För Fabege är väl fungerande projekt ett sätt att öka kundnöjdheten, trimma kostnaderna och öka konkurrenskraften. Därför har Fabege infört kvalitetsmätning med PQi i alla sina projekt. På eventet berättar Stefan, som är ombyggnadschef på Fabege, om sina erfarenheter och lärdomar.

Sture Nilsson

Vd ByggPartner

ByggPartner befinner sig i en expansiv fas. Tillväxt ställer ökade krav på systematik och verktyg för att fånga upp avvikelser i projekten tidigt. Att minska risk har hög prio. På eventet ger Sture sin syn på branschens utmaningar och varför han ser kvalitetmätning med PQi som en strategisk ledningsfråga.

Carolina Johansson

Projektchef, ByggPartner

Carolina är ByggPartners projektchef i Uppsala. Hon sitter även i bolaget implementeringsgrupp för kvalitetsmätning med PQi. Utifrån sina praktiska erfarenheter kommer hon att ge oss sin syn på värdet av att mäta kvalitet i byggprojekt och vad man behöver tänka på för att lyckas implementera kvalitetsmätning i sin verksamhet.

Niklas Nilsson

Produktionschef ByggDialog AB

Niklas var produktionschef i Regionfastigheter Dalarnas projekt som 2021 fick kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. Projektet utmärkte sig speciellt gällande samverkan och praktisk användning av BIM, ända ut till yrkesarbetarna. Niklas kommer att dela med sig av sina erfarenheter på eventet.

Thomas Samuelsson

Vd Binosight

För att minska risken för förseningar, fördyringar, fel och olyckor i våra byggprojekt behöver vi se på begreppet kvalitet med nya ögon. Thomas har lett utvecklingen av mätverktyget PQi. På eventet berättar han om mätresultaten från 200 projekt - vilka är våra styrkor och var finns förbättringspotentialen?

Martin Ullgren

Projektchef Regionfastigheter Dalarna

Ett av Martins projekt mottog ifjol kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. På eventet delar han med sig av sina framgångsfaktorer från det prisade projektet. Dessutom berättar han hur Regionfastigheter Dalarna använder kvalitetsmätning som kvalitets- och samverkansverktyg i sina projekt.