Allmänt

Byggherrarna Sverige AB, organisationsnummer 556093-6071, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Byggherrarna har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Byggherrarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av Byggherrarna

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

Personuppgifter (namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för vissa kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Här kan du läsa integritetspolicyn i sin helhet