09:30 - 09:45
Välkommen samt kort presentation av dagens program​
Plats: Pelarsalen

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna

09:45 - 10:25
Det Goda Projektet – Vad innebär det och hur kan vi skapa det tillsammans?​
Plats: Pelarsalen

Catharina Elmsäter Svärd, vd på Byggföretagen och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna

10:25 - 10:45
Byggsektorns kvalitetsutmaning – vad står på spel och hur löser vi den?​
Plats: Pelarsalen

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket​

11:10 - 11:40
Det goda ledarskapet - ur flera perspektiv
Plats: Pelarsalen

Mia Wernersson, Vd Pulsanalys AB och Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna

11:40 - 12:00
Årets byggchef – intervju
Plats: Pelarsalen

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna med gäst

12:00 - 13:00
Det Goda Lunchmötet

När du bokat din biljett för Det Goda Projektet har du den unika möjligheten att få bli bjuden av Anders Sjelvgren, Jeanet Corvinius, Catharina Elmsäter Svärd eller Tommy Lenberg till bords.

Intresseanmälan till lunchmötena sker i samband med biljettköp. I formuläret, presentera dig själv kort, vem du skulle vilja luncha med samt vilken fråga du vill diskutera.

Våra lunchvärdar väljer ut några gäster vardera som de tar till bords för gemensam lunch och intressanta samtal.

13:00 - 13:30
Hur minskar vi riskerna i våra byggprojekt?​
Plats: Pelarsalen

Hur kan mätning av projektkvalitet hjälpa oss att upptäcka och minska risker i våra byggprojekt tidigare än idag? ​

Thomas Samuelsson, vd Binosight

13:30 - 13:50
Hur får vi med alla på tåget?​
Plats: Pelarsalen

Hur lyckas man med implementering av kvalitetsmätning i projekten och till vilken nytta?​

Sture Nilsson, vd & Carolina Johansson, projektchef, ByggPartner

13:50 - 14:10
Dags att lyfta K:et i KMA (BKMA)​
Plats: Pelarsalen

Vad kan kvalitetsmätning i projekt tillföra kvalitetscertifierade företag?​

Annika Nieminen, Byggföretagen BKMA & Johan Alte, KMA-ansvarig, RO Gruppen

14:10 - 14:30
Kvalitet och projektekonomi – hänger det ihop?​
Plats: Pelarsalen

Fabege delar med sig av sina erfarenheter från systematisk kvalitetsmätning​

Stefan Windefalk, chef ombyggnad Fabege

15:00 - 15:20
Vad händer mellan projekten?

Hur får vi till ett långsiktigt lärande och byggande av relationer över tid.​

Anna Kadefors, professor KTH

15:20 - 15:40
Den gemensamma berättelsens betydelse för projektkvalitet

Hur Akademiska Hus, tillsammans med universitet och högskolor, arbetar för att skapa en gemensam målbild om planerade byggprojekt.

Håkan Sandhagen, chefsarkitekt Akademiska Hus

15:40 - 16:00
Diskussioner och frågor till panel
15:00 - 15:20
Kunskapsintegration – nyckeln till bättre projekt​

Hur lyckas vi med kunskapsintegrering, som skapar bättre projekt, i praktiken?​

Anna Rhodin, grundare ByggDialog

15:20 - 15:40
Det goda projektet​

Ett prisbelönt projekt delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer.​

Martin Ullgren, projektchef Regionfastigheter Dalarna
Niklas Nilsson, produktionschef ByggDialog
Jimmy Karlsson, snickare, förman och skyddsombud ByggDialog

15:40 - 16:00
Diskussion och frågor till panelen
15:00 - 15:20
Det brottsfria projektet

Byggsektorn plågas av arbetslivskriminalitet. Hur stort är problemet och hur ska vi hantera det praktiskt i projekten?

Morgan Jansson, verkställande chef Rättvist byggande

15:20 - 15:40
Det olycksfria projektet

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna
Mia Wernersson, Vd PulsAnalys
David Azimzadeh, Platschef Wästbygg
Ulrika Dolietis, Vd Håll Nollan15:40 - 16:00
Diskussion och frågor till panelen
16:20 - 16:50
Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” – prisutdelning och intervjuer​
Plats: Pelarsalen

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Thomas Samuelsson, vd Binosight

16:50 - 17:00
Sammanfattning och avslutning​
Plats: Pelarsalen

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

17:00 - 19:00
Mingel
Plats: Marmorvalvet

Dagen avslutas med lättare mingelbuffé i Marmorvalvet. Stanna kvar för att diskutera insikterna från dagen med dina kollegor och skapa nya kontakter i en avslappnad atmosfär.