Det Goda Projektet

Årets event för dig som planerar, leder och genomför byggprojekt

Norra Latin, Stockholm - 29 november 2022

Det Goda Projektet är eventet för dig som planerar, leder och genomför byggprojekt.

Med inspirerande föreläsningar, paneldiskussioner och goda exempel från lyckade projekt ger vi dig insikter och inspiration att driva ännu bättre byggprojekt.

Vi kommer bland annat att prata om ledarskap, upphandling, kunskapsintegration och samverkan, olycksfria och sunda arbetsplatser. Dessutom diskuterar hur vi kan minska riskerna i våra projekt och vad mätresultaten från 200 byggprojekt avslöjar om projektens största utmaningar.

Det Goda Projektet är en heldag i pelarsalen på Norra Latin som avslutas med en lättare mingelbuffé i det vackra marmorvalvet med fortsatt erfarenhetsutbyte och reflektioner från dagen.

Missa inte din dag – välkommen med din anmälan!

Nedan finner du de talare som är klara i nuläget. Listan kompletteras allt eftersom.

Tommy Lenberg

Vd Byggherrarna

Byggherrarnas medlemmar står tillsammans för en betydande del av det som byggs i Sverige. Tommy representerar Byggherrarna i en mängd olika branschorgan och har en unik inblick i samhällsbyggnads-sektorn. Han är moderator för eventet och delar med sig av sin syn på hur vi skapar det goda projektet

Catharina Elmsäter Svärd

Vd Byggföretagen

Byggföretagen samlar drygt 3 800 medlemsföretag och jobbar för ett hållbart samhällsbyggande, där branschen måste vara attraktiv, sund och säker. Catharina har en bred erfarenhet från politik och näringsliv. Hon kommer att berätta varför vi behöver öka fokus på människorna för att skapa det goda projektet.

Anders Sjelvgren

Generaldirektör Boverket

Boverkets rapport visade att kostnaderna för fel i byggbranschen är drygt 100 miljarder årligen. Anders berättar om bygg- och fastighetssektorns kvalitetsutmaning och Boverket syn på vad som behöver förändras i branschen.

Jeanet Corvinius

Ordförande Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar. Jeanet tar chefens arbetsmiljö och ansvar på allvar. Hon berättar här om vad som kännetecknar det goda ledarskapet samt intervjuar goda exempel på ledare som bidrar till att skapa goda projekt där människor trivs och presterar bra.

Thomas Samuelsson

Vd Binosight

För att minska risken för förseningar, fördyringar, fel och olyckor i våra byggprojekt behöver vi se på begreppet kvalitet med nya ögon. Thomas har lett utvecklingen av mätverktyget PQi. På eventet berättar han om mätresultaten från 200 projekt - vilka är våra styrkor och var finns förbättringspotentialen?

 

DEN GODA BRANSCHEN

Samarbete har aldrig varit viktigare i byggsektorn. För att möta branschens accelererande utmaningar behöver myndigheter, byggherrar, entreprenörer och andra branschaktörer fördjupa dialogen kring det goda projektet. Vad innebär det och hur skapar vi tillsammans hållbara projekt där alla blir vinnare? Under detta tema medverkar bland annat Boverkets generaldirektör samt vd:arna för Byggherrarna och Byggföretagen.

 

DET GODA LEDARSKAPET

Att leda ett byggprojekt sägs vara en av de största ledarskapsutmaningarna. Goda projekt kräver gott ledarskap. Vad innebär då ett gott ledarskap? Å ena sidan krav på effektiv planering, styrning och struktur. Å andra sidan förväntningar på att vara kommunikativ, involverande och entusiasmerande. Hur kan vi lyckas kombinera detta? Under detta tema medverkar bland annat ordförande för Byggcheferna samt exempel på framgångsrika ledare som intervjuas.

 

DEN GODA PROJEKTKVALITETEN

Vi behöver se på kvalitet med nya ögon. Hur minskar vi risken för fördyringar, förseningar, fel och olyckor i våra projekt? Hur kan strukturerad kvalitetsmätning ge stöd i riskhantering? Och vad säger mätresultaten från mätta projekt om vad som är projektens största utmaningar? Under detta tema medverkar vd:n på Binosight, som tillsammans med Byggherrarna och Luleå Tekniska Universitet, utvecklat det digitala mätverktyget PQi. Byggherrar och entreprenörer som ligger långt framme med sitt kvalitetsarbete berättar också om sina erfarenheter.

 

DE GODA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Mycket av projektets förutsättningar skapas redan i tidiga skeden. Hur kan byggherrar handla upp det goda projektet? Vad är viktigast för leverantörerna? Under detta tema medverkar forskare, upphandlingsspecialister och andra roller som påverkar eller påverkas av upphandling.

 

DET GODA GENOMFÖRANDET

När projektet väl är igång gäller det att samverkan mellan parter och människor är på topp. Kunskapsintegration sägs vara en nyckel till god samverkan i projekten. Vad betyder det och hur lyckas man med det? Under detta tema medverkar bland annat specialister och nyckelpersoner från framgångsrika samverkansprojekt som delar med sig av sina erfarenheter.

 

DEN GODA ARBETSPLATSEN

Involverade människor som trivs, på sunda och säkra arbetsplatser, har potential att uträtta fantastiska saker tillsammans. Hur skapar vi en sund projektkultur? Hur ställer vi om till ett mer proaktivt säkerhetsarbete för att nå det olycksfria bygget?

 

DET GODA MINGLET

Dagen avslutas med lättare mingelbuffé i Marmorvalvet. Stanna kvar för att diskutera insikterna från dagen med dina kollegor och skapa nya kontakter i en avslappnad atmosfär.

Vad vill du diskutera på en lunch med Anders, Jeanet, Cathis eller Tommy?

Har du en fråga om fastighetsbranschen som du skulle vilja diskutera med Boverkets generaldirektör? Eller har du kommit på en kanonidé för utveckling av byggbranschen som du vill diskutera med vd:n för Byggherrarna, Byggföretagen eller ordförande för Byggcheferna? Då har du din chans här!

När du bokat din biljett för Det Goda Projektet har du den unika möjligheten att få bli bjuden av Anders, Jeanet, Cathis eller Tommy till bords 29 november på eventet.

Så här gör du: Intresseanmälan till lunchmötena sker i samband med biljettköp. I formuläret, presentera dig själv kort, vem du skulle vilja luncha med samt vilken fråga du vill diskutera.

Våra lunchvärdar väljer ut några gäster vardera som de tar till bords för gemensam lunch och intressanta samtal. Missa inte denna möjlighet!
Det goda lunchmötet

Det Goda Projektet

I priset ingår fika, lunch och cocktailmingel med dryck och tilltugg. Pris exkl moms. Max 1 biljett/köp. Vill du köpa biljetter till flera personer så genomför flera betalningar. Betalning via faktura.


  • Datum: 2022-11-29 08:30 - 2022-11-29 18:00
  • Plats: Drottninggatan 71B, Stockholm, Sverige (Karta)
  • Mer information: Norra Latin

Läs mer

Biljetter


Biljettyp
Antal
Biljett Standard
kr2450.00
0

Totalt

kr0.00

Vi drivs av visionen om det goda projektet som sätter människan i fokus.

Tekniska framsteg och industriella byggprocesser är viktigt. Men det är människorna som är den viktigaste resursen. Kompetenta, involverade och engagerade människor är nyckeln till att driva hållbara projekt.

Trots höga ambitioner orsakar kvalitetsbrister i våra byggprojekt kostnader för 100 miljarder årligen. Vi måste bli bättre på att identifiera och minska riskerna i projekten. Vi behöver lära oss att se på begreppet ”kvalitet” med nya ögon. Kvaliteten på ledarskapet, upphandlingen, planeringen, samverkan, engagemanget, arbetsmiljön, säkerheten etc. är högst konkret och mätbar. Brister inom dessa områden resulterar i fördyringar, förseningar, olyckor och kvalitetsbrister på slutprodukten.

Att ge människorna i projektet de bästa förutsättningarna för att lyckas blir därför avgörande för projektets framgång. Bara så kan vi skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara projekt och maximera värdet för slutanvändarna.

I det goda projektet trivs människor och samverkar mot tydliga mål för projektets bästa. Parter och människor involveras och delar kunskap under hela resan i ett gemensamt lärande. Den samlade erfarenhet och kompetens som finns hos alla individer tas tillvara och kanaliseras till storverk.

Det goda projektet är ett hållbart och lönsamt projekt – för alla parter.

Har du en fråga? Hör av dig!

Det Goda Projektet