Det Goda Projektet

Årets event för dig som planerar, leder och genomför byggprojekt

Norra Latin, Stockholm - 29 november 2022


Det Goda Projektet är avslutat för i år.

Stort tack till alla deltagare, talare och moderatorer som tillsammans skapade en fantastisk dag, full av nya insikter och inspiration.

Läs mer om dagen i artiklarna nedan.

Vi drivs av visionen om det goda projektet som sätter människan i fokus.

Tekniska framsteg och industriella byggprocesser är viktigt. Men det är människorna som är den viktigaste resursen. Kompetenta, involverade och engagerade människor är nyckeln till att driva hållbara projekt.

Trots höga ambitioner orsakar kvalitetsbrister i våra byggprojekt kostnader för 100 miljarder årligen. Vi måste bli bättre på att identifiera och minska riskerna i projekten. Vi behöver lära oss att se på begreppet ”kvalitet” med nya ögon. Kvaliteten på ledarskapet, upphandlingen, planeringen, samverkan, engagemanget, arbetsmiljön, säkerheten etc. är högst konkret och mätbar. Brister inom dessa områden resulterar i fördyringar, förseningar, olyckor och kvalitetsbrister på slutprodukten.

Att ge människorna i projektet de bästa förutsättningarna för att lyckas blir därför avgörande för projektets framgång. Bara så kan vi skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara projekt och maximera värdet för slutanvändarna.

I det goda projektet trivs människor och samverkar mot tydliga mål för projektets bästa. Parter och människor involveras och delar kunskap under hela resan i ett gemensamt lärande. Den samlade erfarenhet och kompetens som finns hos alla individer tas tillvara och kanaliseras till storverk.

Det goda projektet är ett hållbart och lönsamt projekt – för alla parter.

Nedan finner du de talare som är klara i nuläget. Listan kompletteras allt eftersom.

Tommy Lenberg

Vd Byggherrarna

Byggherrarnas medlemmar står tillsammans för en betydande del av det som byggs i Sverige. Tommy representerar Byggherrarna i en mängd olika branschorgan och har en unik inblick i samhällsbyggnads-sektorn. Han är moderator för eventet och delar med sig av sin syn på hur vi skapar det goda projektet

Catharina Elmsäter Svärd

Vd Byggföretagen

Byggföretagen samlar drygt 3 800 medlemsföretag och jobbar för ett hållbart samhällsbyggande, där branschen måste vara attraktiv, sund och säker. Catharina har en bred erfarenhet från politik och näringsliv. Hon kommer att berätta varför vi behöver öka fokus på människorna för att skapa det goda projektet.

Anders Sjelvgren

Generaldirektör Boverket

Boverkets rapport visade att kostnaderna för fel i byggbranschen är drygt 100 miljarder årligen. Anders berättar om bygg- och fastighetssektorns kvalitetsutmaning och Boverket syn på vad som behöver förändras i branschen.

Jeanet Corvinius

Ordförande Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar. Jeanet tar chefens arbetsmiljö och ansvar på allvar. Hon berättar här om vad som kännetecknar det goda ledarskapet samt intervjuar goda exempel på ledare som bidrar till att skapa goda projekt där människor trivs och presterar bra.

David Azimzadeh

Platschef Wästbygg

Att arbeta strukturerat och ge daglig information till alla i projektet är avgörande för säkerheten på bygget. David arbetar som platschef och en av hans viktigaste uppgifter att se till att inga olyckor händer. På eventet kommer David dela med sig av sina erfarenheter och ge tips på hur man skapar en trygg och säker arbetsmiljö.

Ulrika Dolietis

Vd Håll Nollan

Håll Nollan stöttar sina medlemsorganisationer med målet att ingen ska skadas på våra byggen. Ulrika har sin bakgrund som arbetsmiljöchef på Skanska och är nu vd på Håll Nollan. På eventet berättar hon om kunskap och verktyg som finns tillgängliga för att skapa säkrare arbetsplatser.

Johan Alte

KMA-chef, RO-Gruppen

Johan har många års erfarenhet av att mäta och följa upp byggprojekt. Idag är han KMA-chef på RO Gruppen som är kvalitetscertifierade enligt BKMA. Johan kommer att berätta hur certifierade företag kan vässa sitt kvalitetsarbete och minska riskerna i projekten genom systematisk kvalitetsmätning.

Mia Wernersson

Vd PulsAnalys

Ledarskap är den viktigaste ingrediensen för att skapa en god och säker arbetsplats. Mia föreläser om ledarskap och kommunikation. På eventet berättar Mia hur man som ledare får gruppen att tillsammans arbete mot samma mål. Hon belyser också vikten av att skapa team med personer som har olika styrkor för att nå goda resultat.

Annika Nieminen

Projektledare BKMA

Byggföretagen verksamhetsledningssystem BKMA har drygt 300 anslutna företag. Annika har en lång bakgrund som KMA-samordnare på entreprenörssidan. På eventet berättar hon om BKMA och hur verktyget PQi kan minska riskerna i byggprojekten genom systematisk kvalitetsmätning och förbättrad erfarenhetsåterföring.

Anna Rhodin

Medgrundare ByggDialog

I glappen mellan skeden, parter och individer tappar vi kunskap som ökar riskerna i våra byggprojekt. Anna är medgrundare till ByggDialog – entreprenören som bara driver partneringprojekt. På eventet ger hon sin syn på hur systematisk samverkan och kunskapsintegration bidrar till bättre projekt.

Morgan Jansson

Morgan Jansson, verkställande chef för Rättvist Byggande

Det pågår omfattande och välorganiserad arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Morgan grundade modellen Rättvist byggande och är idag ansvarig chef på branschföreningen Rättvist byggande. Han ger oss en skakande lägesrapport och delar med sig av praktiska tips på hur vi kan mota arbetslivskriminaliteten i projekten.

Anna Kadefors

Professor KTH

Grunden för ett projekts framgång läggs redan före upphandlingen. Anna är professor vid KTH och kommer att diskutera hur vi kan bli bättre på att driva långsiktig utveckling i branschen för att främja förtroende, samverkan och lärande på projektnivån.

Jimmy Karlsson

Snickare, förman och skyddsombud, ByggDialog

Jimmy har på nära håll sett hur BIM, rätt använt, kan effektivisera styrningen av projekten, även för hantverkarna. På eventet berättar han om hur ständigt uppdaterad information i mobiler och läsplattor – för alla – bidrog till snabbare beslut och effektivare skyddsronder.

Stefan Windefalk

Chef ombyggnad, Fabege

För Fabege är väl fungerande projekt ett sätt att öka kundnöjdheten, trimma kostnaderna och öka konkurrenskraften. Därför har Fabege infört kvalitetsmätning med PQi i alla sina projekt. På eventet berättar Stefan, som är ombyggnadschef på Fabege, om sina erfarenheter och lärdomar.

Sture Nilsson

Vd ByggPartner

ByggPartner befinner sig i en expansiv fas. Tillväxt ställer ökade krav på systematik och verktyg för att fånga upp avvikelser i projekten tidigt. Att minska risk har hög prio. På eventet ger Sture sin syn på branschens utmaningar och varför han ser kvalitetmätning med PQi som en strategisk ledningsfråga.

Carolina Johansson

Projektchef, ByggPartner

Carolina är ByggPartners projektchef i Uppsala. Hon sitter även i bolaget implementeringsgrupp för kvalitetsmätning med PQi. Utifrån sina praktiska erfarenheter kommer hon att ge oss sin syn på värdet av att mäta kvalitet i byggprojekt och vad man behöver tänka på för att lyckas implementera kvalitetsmätning i sin verksamhet.

Niklas Nilsson

Produktionschef ByggDialog AB

Niklas var produktionschef i Regionfastigheter Dalarnas projekt som 2021 fick kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. Projektet utmärkte sig speciellt gällande samverkan och praktisk användning av BIM, ända ut till yrkesarbetarna. Niklas kommer att dela med sig av sina erfarenheter på eventet.

Thomas Samuelsson

Vd Binosight

För att minska risken för förseningar, fördyringar, fel och olyckor i våra byggprojekt behöver vi se på begreppet kvalitet med nya ögon. Thomas har lett utvecklingen av mätverktyget PQi. På eventet berättar han om mätresultaten från 200 projekt - vilka är våra styrkor och var finns förbättringspotentialen?

Martin Ullgren

Projektchef Regionfastigheter Dalarna

Ett av Martins projekt mottog ifjol kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. På eventet delar han med sig av sina framgångsfaktorer från det prisade projektet. Dessutom berättar han hur Regionfastigheter Dalarna använder kvalitetsmätning som kvalitets- och samverkansverktyg i sina projekt.

09:30 - 09:45
Välkommen samt kort presentation av dagens program​
Plats: Pelarsalen

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna

09:45 - 10:25
Det Goda Projektet – Vad innebär det och hur kan vi skapa det tillsammans?​
Plats: Pelarsalen

Catharina Elmsäter Svärd, vd på Byggföretagen och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna

10:25 - 10:45
Byggsektorns kvalitetsutmaning – vad står på spel och hur löser vi den?​
Plats: Pelarsalen

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket​

11:10 - 11:40
Det goda ledarskapet - ur flera perspektiv
Plats: Pelarsalen

Mia Wernersson, Vd Pulsanalys AB och Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna

11:40 - 12:00
Årets byggchef – intervju
Plats: Pelarsalen

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna med gäst

12:00 - 13:00
Det Goda Lunchmötet

När du bokat din biljett för Det Goda Projektet har du den unika möjligheten att få bli bjuden av Anders Sjelvgren, Jeanet Corvinius, Catharina Elmsäter Svärd eller Tommy Lenberg till bords.

Intresseanmälan till lunchmötena sker i samband med biljettköp. I formuläret, presentera dig själv kort, vem du skulle vilja luncha med samt vilken fråga du vill diskutera.

Våra lunchvärdar väljer ut några gäster vardera som de tar till bords för gemensam lunch och intressanta samtal.

13:00 - 13:30
Hur minskar vi riskerna i våra byggprojekt?​
Plats: Pelarsalen

Hur kan mätning av projektkvalitet hjälpa oss att upptäcka och minska risker i våra byggprojekt tidigare än idag? ​

Thomas Samuelsson, vd Binosight

13:30 - 13:50
Hur får vi med alla på tåget?​
Plats: Pelarsalen

Hur lyckas man med implementering av kvalitetsmätning i projekten och till vilken nytta?​

Sture Nilsson, vd & Carolina Johansson, projektchef, ByggPartner

13:50 - 14:10
Dags att lyfta K:et i KMA (BKMA)​
Plats: Pelarsalen

Vad kan kvalitetsmätning i projekt tillföra kvalitetscertifierade företag?​

Annika Nieminen, Byggföretagen BKMA & Johan Alte, KMA-ansvarig, RO Gruppen

14:10 - 14:30
Kvalitet och projektekonomi – hänger det ihop?​
Plats: Pelarsalen

Fabege delar med sig av sina erfarenheter från systematisk kvalitetsmätning​

Stefan Windefalk, chef ombyggnad Fabege

15:00 - 15:20
Vad händer mellan projekten?

Hur får vi till ett långsiktigt lärande och byggande av relationer över tid.​

Anna Kadefors, professor KTH

15:20 - 15:40
Den gemensamma berättelsens betydelse för projektkvalitet

Hur Akademiska Hus, tillsammans med universitet och högskolor, arbetar för att skapa en gemensam målbild om planerade byggprojekt.

Håkan Sandhagen, chefsarkitekt Akademiska Hus

15:40 - 16:00
Diskussioner och frågor till panel
15:00 - 15:20
Kunskapsintegration – nyckeln till bättre projekt​

Hur lyckas vi med kunskapsintegrering, som skapar bättre projekt, i praktiken?​

Anna Rhodin, grundare ByggDialog

15:20 - 15:40
Det goda projektet​

Ett prisbelönt projekt delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer.​

Martin Ullgren, projektchef Regionfastigheter Dalarna
Niklas Nilsson, produktionschef ByggDialog
Jimmy Karlsson, snickare, förman och skyddsombud ByggDialog

15:40 - 16:00
Diskussion och frågor till panelen
15:00 - 15:20
Det brottsfria projektet

Byggsektorn plågas av arbetslivskriminalitet. Hur stort är problemet och hur ska vi hantera det praktiskt i projekten?

Morgan Jansson, verkställande chef Rättvist byggande

15:20 - 15:40
Det olycksfria projektet

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna
Mia Wernersson, Vd PulsAnalys
David Azimzadeh, Platschef Wästbygg
Ulrika Dolietis, Vd Håll Nollan15:40 - 16:00
Diskussion och frågor till panelen
16:20 - 16:50
Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” – prisutdelning och intervjuer​
Plats: Pelarsalen

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Thomas Samuelsson, vd Binosight

16:50 - 17:00
Sammanfattning och avslutning​
Plats: Pelarsalen

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

17:00 - 19:00
Mingel
Plats: Marmorvalvet

Dagen avslutas med lättare mingelbuffé i Marmorvalvet. Stanna kvar för att diskutera insikterna från dagen med dina kollegor och skapa nya kontakter i en avslappnad atmosfär.

Har du en fråga? Hör av dig!

Det Goda Projektet